שקיעה בים המלח
שקיעה בים המלח

רקפות
רקפות

מבט מתוך מערה
מבט מתוך מערה

שקיעה בים המלח
שקיעה בים המלח

1/45