סוסלפי
סוסלפי

שבלול על סלע
שבלול על סלע

מבט מתוך מערה
מבט מתוך מערה

סוסלפי
סוסלפי

1/45